Workshops

Bouwstenen en big data

We schuiven in de middag aan bij de workshop over ‘Vastgoed met een doel’ in de Handelskamer en bij de workshop over big data.

‘Vastgoed is geen doel maar een middel’, zegt Claudia Noort van de Algemene Rekenkamer. Bij deze workshop gaan we het hebben over maatschappelijk vastgoed. En dan komt Bouwstenen voor Sociaal de hoek omkijken. ‘Dat is een platform voor maatschappelijk vastgoed, waarbij veel partijen zijn aangesloten, waaronder gemeenten.’ Noort vertelt dat maatschappelijk vastgoed tot wel 20 procent van de gemeentebegroting beslaat. ‘Een aanzienlijk deel dus.’ Uit onderzoek blijkt dat gemeenten vaak niet weten wat de kosten en baten van maatschappelijk vastgoed zijn. ‘Het is dus van belang om die data te verzamelen, op een vergelijkbare manier, zodat besluit-, en beleidsvorming uiteindelijk gemakkelijker kan gaan.’

Workshop: Vastgoed met een doel

Baten en kosten
Noort vertelt dat Bouwstenen voor Sociaal al een eerste stapje heeft gemaakt in die dataverzameling, bijvoorbeeld door zorgvastgoed te categoriseren. Ook merkt Noort op dat de gemeente wel bezig is om zich te verantwoorden over maatschappelijk vastgoed maar dat het nog in de kinderschoenen staat. Ze geeft het woord aan Wicher Schönau van Twynstra Gudde, die tevens een nevenfunctie bekleedt bij de Rekenkamer van de gemeente Den Haag. Hij leest een column voor die hij schreef. Daarin bevestigt hij wat Claudia Noort zegt: gemeenten zouden er goed aan doen hun baten en kosten wat betreft maatschappelijk vastgoed inzichtelijk te krijgen. ‘Want ondoelmatigheid kost tenslotte ook geld.’

Een deelnemer in het publiek vertelt dat hij de afgelopen jaren wel honderd gemeenten, vastgoedinstellingen en woningcorporaties heeft bezocht. ‘Wat mij daar vooral is opgevallen: de gemeentelijke domeinen op het maatschappelijke vlak en vastgoed weten elkaar nog niet te vinden. Daar valt nog wel wat te winnen. Als er vastgoed boventallig is, en op het maatschappelijk vlak is er iets nodig, zou het juist mooi zijn als ze elkaar kunnen aanvullen.’

Het moet schuren
Er volgt een gesprek over hoe deze domeinen het gesprek aan kunnen gaan. ‘ Laat het maar schuren’, zegt een deelnemer. ‘Als je bemerkt waar het schuurt, weet je waar je de dialoog over aan moet gaan.’ Een deelnemer vult aan: ‘Maar dan moeten het wel gelijkwaardige partijen zijn. Ik heb ook gezien dat een vastgoedpartij zich belangrijker maakt en dan de opdrachtnemer-rol aanneemt. Dan schuurt het ook niet meer.’ Een andere deelnemer zegt: ‘Als niemand beweegt, gebeurt er in ieder geval niets.’ Het mooiste zou zijn, als partijen complementair gaan werken’, zegt Schönau tot besluit.

Big data
Op naar de laatste workshop, die over de impact van big data op vastgoedbeslissingen. We schuiven aan als het laatste vragenrondje al is begonnen. Daarom gooien we het over een andere boeg. We vragen Marten Middendorp van Republiq of hij denkt dat big data de vastgoedmarkt revolutionair gaat veranderen. ‘Het belangrijkste is dat de vastgoedmarkt het doel en gebruik weer aan elkaar krijgt gekoppeld. Dus waarom heb ik vastgoed, waarom heb ik dat nodig? Dat gaat big data blootleggen. Het oude vak van vastgoedsturing gaat straks automatisch, maar nu met alle informatie die je wenst.’

Workshop: Impact datarevolutie op vastgoedbeslissingen

Slimme roosters
Is daar een voorbeeld van te noemen? Middendorp: ‘De Hogeschool van Amsterdam liet een gebouw niet bouwen omdat ze met slimmere roostering - verkregen door data - de ruimtes beter kon benutten. En de gemeente Groningen kreeg zicht op al het gemeentelijk vastgoed, en zag in wat zij in huis hebben maar ook wat andere aanbieders, commerciële partijen bijvoorbeeld, in huis hebben. Dat zou kunnen betekenen dat je niet alles in bezit hoeft te hebben maar misschien kunt samenwerken. Die samenwerkingen worden dus gemakkelijker en expertises zijn eenvoudiger te koppelen. De overheid wint, kortom, weer terrein als regisseur van de stad.’

Lotte Lentes
Voeg toe aan selectie