Workshops

Er is altijd een weg terug

Hoe kunnen we processen versnellen, transparanter en efficiënter maken? Hoe komt het toch dat verstandige personen met de beste bedoelingen toch verstrikt raken in enorme bouwprojecten? Hoe kunnen we informatie centraliseren? Al deze vragen komen aan bod in de workshops ‘Zijn vastgoeddebacles te voorkomen?’ en ‘Blockchain en vastgoed’.

In de Stijlkamer zitten de deelnemers van de workshop ‘Blockchain en vastgoed’ klaar aan tafels met daarop kartonnen koffertjes, stiften en post-its. In deze zaal wordt een korte rondleiding gegeven in het onontgonnen gebied van 100% digitale, geverifieerde en deelbare data. ‘De blockchain is een digitaal register met gegevens dat wordt beheerd door een decentraal netwerk, dat werkt op basis van consensus van alle partijen, en wordt beveiligd door middel van cryptografie,’ vat Felicia Flamm van de Algemene Rekenkamer samen. ‘Dit zorgt ervoor dat de gegevens op de blockchain transparant, fraudebestendig en robuust worden vastgelegd en uitgewisseld.’

Verwondertocht
In de Bibliotheek neemt Hendrik van Moorsel de deelnemers op interactieve wijze mee op zijn verwondertocht langs grote vastgoedinvesteringen in zorg en onderwijs. In samenspraak met iedereen in de zaal vraagt hij zich af of vastgoeddebacles eigenlijk wel te voorkomen zijn. Hij legt uitgebreid een aantal casussen, waaraan hij gewerkt heeft, uit en noteert de volgende hoofdpunten op de flip-over: Strategie, Governance, Deskundigheid en Cultuur. Later zal hij hiermee met de deelnemers aan de slag gaan.
‘Vastgoed kan een staat in de staat worden,’ benadrukt Van Moorsel. ‘Dan wordt er bijvoorbeeld 25% verhuurd. Langzaamaan ben je zo huisbaas aan het worden, in plaats van dat je het vastgoed voor eigen gebruik inzet. En wat als de volgende crisis ervoor zorgt dat je huurders weglopen? Wat dan?’

Workshop: Zijn vastgoeddebacles te voorkomen?

Doorgeefgesprek
In de Stijlkamer is ondertussen Rik van Dijk van Deloitte aan het woord: ‘Vertrouwen is essentieel voor een gezonde en goed functionerende vastgoedmarkt, maar eigenlijk wordt er juist in de vastgoedwereld vaak niet gehandeld op basis van vertrouwen.’ Van Dijk neemt ons mee langs een tocht van hoe het in de huidige situatie fout kan gaan. ‘Nu worden alle gegevens door alle partijen gecontroleerd, en dat wordt weer door de notaris gecheckt, ondertussen worden er steeds wijzigingen doorgegeven, vult iemand ergens iets aan, maar gaat aan de andere kant een heel andere versie door het systeem. Het geheel functioneert eigenlijk als een doorgeefgesprek.’
‘Zitten er ook nog nadelen aan een blockchain?’ vraagt iemand in de zaal.
‘Het vergt een hele investering om alles te verifiëren: de hele keten moet erin mee. En voor sommige bedrijven is transparantie een nadeel,’ antwoordt Flamm. ‘Er zitten qua techniek en schaalbaarheid ook nog haken en ogen aan. Maar er zijn óók veel kansen.’

Vertaalslag
In de Bibliotheek is Van Moorsel begonnen met de steekwoorden op de flipover aan te vullen met input uit de zaal. ‘Politiek werkt op korte termijn,’ oppert iemand. ‘Terwijl dat binnen vastgoed belemmerend werkt om een goede afweging te maken.’ ‘Als het fout gaat, heeft het altijd te maken met een combinatie van alle factoren, het gaat nooit om maar één fout,’ zegt iemand anders. ‘Er ontbreekt een vertaalslag: in mijn eigen organisatie is er al een groot verschil in taal tussen de financiële deskundige en de vastgoeddeskundige.’ Plannen stammen vaak uit een ver verleden. Een goede herijking van de plannen is een noodzaak, want vastgoedplannen lopen nu eenmaal lang. Tien jaar is eerder norm dan uitzondering en dat vraagt oog voor veranderingen. ‘Er is altijd een weg terug,’ stelt Van Moorsel gerust. ‘Het stomste wat je kunt doen is denken dat die weg er niet is.’

Workshop: Blockchain en vastgoedonderwijs

Vertrouwen is key
In de Stijlzaal is men ondertussen voor- en achterkanten van de koffertjes aan het presenteren die per tafel zijn gemaakt. ‘Hoe zorg je er nou eigenlijk voor dat we de data kunnen verifiëren?’ vraagt iemand uit de zaal. ‘Vertrouwen is niet alleen de basis van de blockchain, maar ook juist het product en voortvloeisel in dit procesmodel,’ antwoordt Rik van Dijk. ‘Want zonder transparantie en samenwerking bestaat er geen blockchain.’ En zo zou je de hele dag kort kunnen samenvatten. Transparantie, samenwerking en communicatie zijn de sleutelwoorden van de dag.

Nynke Sietsma
Voeg toe aan selectie