Workshops

Satéprikkers en glazen bollen

Een oproep op het jeugdjournaal, een verlanglijstje voor de minister van BZK en een antwoord op de vraag waarom zoiets als dé sector niet bestaat. Er kwam een hoop aan bod in de workshops ‘Vastgoed op de kaart’ en ‘Financiering publiek vastgoed’.

Missing Link
In de Brouwerskamer verwelkomt Egbert Jongsma (projectleider bij de Algemene Rekenkamer) alle deelnemers met een hand. Er wordt nog druk gediscussieerd over de keynote van Wendy Verschoor, maar het gesprek verstomt zodra Jongsma gepassioneerd begint te vertellen over zijn interesse voor geo-informatie binnen het sociale domein. ‘De vraag is heel simpel: waar landt geld op de kaart en wat doet het daar?’ Jongsma duidt een aantal ontwikkelingen van de afgelopen jaren en schetst een natuurlijke beweging, waardoor verschillende vraagstukken bij elkaar kwamen. ‘De fysieke locatie kan de missing link zijn tussen beleid en realiteit. Wanneer zich in een bepaalde stad een maatschappelijk probleem voordoet, dan wil je ook dáár resultaat zien.’

De Rekenkamer besloot met behulp van geo-informatie een onderzoek te starten naar de betekenis van vastgoed voor burgers en voor de maatschappij. Maar de beschikbare vastgoedinformatie bleek versnipperd. En niet alleen de informatie, maar ook de verdeling van verantwoordelijkheid bleek diffuus. Het grote aantal betrokken partijen bemoeilijkt een open gesprek, ‘want als iedereen verantwoordelijk is, is uiteindelijk niemand verantwoordelijk’.

Workshop: Vastgoed op de kaart

Opgepoetste glazen bol
Ondertussen gaat in Munt 25 de workshop ‘Financiering publiek vastgoed’ van start. Peter Bakker en Derk Jan Postema spreken namens de BNG Bank over ontwikkelingen rond de financiering van publiek vastgoed. Een ingewikkeld onderwerp, zo blijkt al direct uit de excuses voor het jargon op de powerpointslides. Het uitgangspunt van de workshop is de vaststelling dat de investeringen in zorgvastgoed de laatste jaren flink teruggelopen zijn. Bakker en Postema schetsen de oorzaken en gevolgen van deze ontwikkeling. Postema: ‘Stabiliteit is gewenst, ook door de politiek, die zelf nogal wispelturig kan zijn. Een bank gaat overeenkomsten aan voor bijvoorbeeld 15 jaar, terwijl de overheid contracten afsluit voor 2, 3 jaar. Door die snelle ontwikkelingen is het voor een bank moeilijk voorspellingen te maken over de zorgmarkt. Al wordt er wel van ons verwacht dat de glazen bol altijd opgepoetst is.’

Door grillige politieke en demografische ontwikkelingen verschuift de focus van banken bij aanvragers van leningen naar andere aspecten. De organisatie, de markt en voorgaande prestaties van het managementteam krijgen volop aandacht. ‘Een goede businesscase, met een sterke marktanalyse is het belangrijkst bij het aanvragen van een bancaire kredietverstrekking,’ legt Bakker uit. Het doel zijn duurzame samenwerkingen waarbij risico’s zoveel mogelijk worden ingedamd en projecten zo resistent mogelijk worden gemaakt voor grillige ontwikkelingen van buitenaf. ‘BNG bestaat bij de gratie van de publieke sector, en dat houden we graag zo.’

Workshop: Financiering publiek vastgoed

Satéprikkers op de landkaart
In de Brouwerskamer haalt Egbert Jongsma het project ‘Check je schoolgebouw’ aan. ‘We hebben vaak veel informatie over de fysieke kenmerken van een gebouw, maar niet over de kwaliteit, over de ervaringen en wensen van gebruikers en omwonenden. Voor ‘Check je schoolgebouw’ hebben we gebruik gemaakt van crowdsourcen om gebruikers en bewoners te betrekken bij onze vraagstukken. Dat was voor ons een heel geslaagd experiment. We deden een oproep op het Jeugdjournaal en de respons was verbazingwekkend.’

Het sociale en fysieke domein komen dus steeds meer bij elkaar te liggen. Daarin kan het actief in kaart brengen van ervaringen en informatie heel waardevol zijn. Zelfredzaamheid, leefbaarheid en duurzaamheid zijn daarbij de steekwoorden ‘En gezelligheid,’ sluit Jongsma af, ‘dat is altijd belangrijk.’

Nynke Sietsma
Voeg toe aan selectie