Bij de ingang…

Wat verwacht je vandaag te gaan horen en zien?

Bij de ingang en voordat de Conferentie Toekomst Publiek Vastgoed van start gaat, vragen we de deelnemers wat ze vandaag verwachten te gaan horen en zien.

‘Over de veranderingen in het publieke vastgoed hoor je vrij weinig, want het doet niemand direct pijn. De gevolgen van de privatisering tonen aan dat er in ons huidige systeem nog veel weeffouten zitten en de vraag is: hoe gaan we daar mee om? Wat gaan we doen met de leegstand bijvoorbeeld, hoe vormen we een toekomstvisie en hoe doen we dat met elkaar? Samenwerking om die toekomstvisie te formuleren staat momenteel nog in de kinderschoenen, maar is wel nodig. Een dag als deze draagt daar zeker aan bij.’

Michel van Rooyen
Managing Consultant bij AT Osborne

‘Een dag als vandaag staat vooral in het teken van elkaar ontmoeten, op een andere manier dan normaal en te onderzoeken hoe we elkaar kunnen versterken. Mijn interesse gaat vooral uit naar het toepassen van data in vastgoed en ik ben erg benieuwd wat de experts die vandaag aan het woord komen daarover te zeggen hebben. Wanneer je een evenement bezoekt dat georganiseerd is door de Rekenkamer, dan weet je dat je een bepaald niveau kan verwachten en dat je wijzer naar huis gaat.’

Susanne Haasbroek
Business Controller bij Pipple

‘Publiek vastgoed gaat ons allemaal aan en deze conferentie is een perfecte gelegenheid om op de hoogte te blijven van de actuele thema’s binnen het vakgebied. De combinatie van lezingen en workshops sprak mij erg aan en ik ben vooral benieuwd naar de technologische ontwikkelingen, omdat die op zeer korte termijn een positieve bijdrage kunnen leveren aan ons veld en daar moeten we dus iets mee.’

Marcel Commandeur
Interim Vastgoedmanager bij Solid Projects

‘Ik ben van huis uit bedrijfskundige. Vastgoed in het publieke domein behoort niet per se tot mijn expertise, maar is wel ontzettend interessant voor mijn vakgebied. Vandaag hoop ik een helder beeld te krijgen van alle aspecten die een rol spelen in het veld en van de actuele ontwikkelingen die daarop invloed uitoefenen. Wie weet wat ik er vervolgens in mijn eigen onderzoek mee kan.’

Cecile Muntslag
Stagiaire bij de Rekenkamer gemeente Utrecht
Lotte Lentes
Voeg toe aan selectie